Ett beslut…

…är till för ditt eget bästa; för att du ska hålla hela linan ut

Ända till det där som väntar sen

Den viktigaste måste vara du själv

Och det som finns omkring dig

för att kunna ge till andra av det som gör gott

Finns ingen styrka och glädje i dig

Så fattas ju det som du kan sprida till andra

Beslut är Livets svåraste att fatta

men de är till för att följas

För din egen skull

Och för alla de andra

runt omkring dig

Hur ont de än gör