Att ha lite tankar

…som snurrar och virvlar lite grann.

Undra lite, men tro på att en känsla är rätt.

Glädjas en aning, hoppas och le.

Tro på att det goda ska segra.

Så kan en dag också vara.

 

Annonser