Idag

…har jag talat om droger och tobak med tonåringar.

Det känns så viktigt att informera om det på ett vettigt och objektivt sätt. Allt sådant här engagerar och föder frågor som inte alltid är lätta att besvara, men samtidigt är så oerhört viktiga att ta upp i ljuset.

Jag tror inte på droger. Tror inte på att det går att bagatellisera effekter, försköna det som händer i kroppen, avdramatisera något som inte är naturligt. I din kropp. Något du kanske inte förstår eller ser, om du själv använder dig av det.

Liksom alkohol skadar och är ett gift är även narkotika ett gift och vad man än kan säga om det –  att det är ofarligt, inte skapar ett beroende (?) eller annat, så tror jag inte på det. Nej. Så många effekter som ett sämre omdöme ger är inte nyttigt. Aldrig.

Narkotika är farligt och leder in i ett missbruk, ofta till grövre droger än den du börjat med.

Det här tror jag också på. Förutom Livet.